М.Алтан-Өлзий

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

М.Алтан-Өлзий нь 2300 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 2300 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 17518 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 21 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 1 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 10 удаа аялсан.

М.Алтан-Өлзий нь Э.Ожго (15 удаа) , Ж.Октябрь (15 удаа) , Г.Ганбаяр (12 удаа) , Н.Төгөлдөр (10 удаа) , С.Бадрал (10 удаа) , Д.Мөнхнаст (10 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (9 удаа) , Д.Цолмон (9 удаа) , Б.Насанбат (8 удаа) , Д.Баасансүрэн (8 удаа) , С.Гарьд (8 удаа) , П.Золзаяа (7 удаа) , Б.Батжаргал (7 удаа) , Ц.Наранхүү (7 удаа) , Г.Бат-Оргил (6 удаа) , У.Одбаяр (5 удаа) , Т.Баярсайхан (5 удаа) , М.Урсгал (5 удаа) , Ч.Азжаргал (5 удаа) , Г.Түвшинтөгс (5 удаа) , Г.Гүндалай (5 удаа) , Б.Батбаатар (5 удаа) , О.Тэмүүлэн (5 удаа) , Д.Ганзориг (5 удаа) , А.Одхүү (5 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.