Ч.Базар

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Ч.Базар нь 2058 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 2058 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 13463 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 16 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 9 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 1 удаа амжилттай оролцсон.

Ч.Базар нь Г.Ганбаяр (10 удаа) , Ж.Октябрь (10 удаа) , С.Бадрал (10 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (9 удаа) , Д.Мөнхнаст (9 удаа) , Э.Ожго (8 удаа) , У.Одбаяр (7 удаа) , Н.Төгөлдөр (7 удаа) , Т.Баярсайхан (7 удаа) , Б.Насанбат (6 удаа) , Б.Батжаргал (6 удаа) , П.Золзаяа (6 удаа) , Д.Цолмон (6 удаа) , М.Урсгал (6 удаа) , Г.Түвшинтөгс (6 удаа) , Г.Гүндалай (6 удаа) , Ц.Энхбаяр (6 удаа) , Д.Сонинбаяр (5 удаа) , С.Гарьд (5 удаа) , Э.Уянга (4 удаа) , Г.Бат-Оргил (4 удаа) , Ц.Наранхүү (4 удаа) , С.Энхбаатар (4 удаа) , Д.Гантөмөр (4 удаа) , Н.Чингүнжав (4 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.