М.Урсгал

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

М.Урсгал нь 5902 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 5902 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 35305 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 40 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 1 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2020 онд хамгийн олон буюу 17 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 1 удаа тэргүүлсэн.

М.Урсгал нь Н.Төгөлдөр (29 удаа) , Э.Ожго (26 удаа) , Г.Ганбаяр (26 удаа) , Б.Батжаргал (25 удаа) , П.Золзаяа (24 удаа) , Д.Цолмон (24 удаа) , С.Бадрал (24 удаа) , Б.Насанбат (21 удаа) , Ж.Октябрь (20 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (19 удаа) , Г.Бат-Оргил (17 удаа) , Б.Бадрах (16 удаа) , Ц.Наранхүү (16 удаа) , Д.Баасансүрэн (15 удаа) , Д.Мөнхнаст (15 удаа) , О.Тэмүүлэн (15 удаа) , У.Одбаяр (14 удаа) , Т.Баярсайхан (14 удаа) , Ч.Азжаргал (14 удаа) , Г.Түвшинтөгс (13 удаа) , Н.Даваасамбуу (11 удаа) , Э.Уянга (10 удаа) , Ц.Гантулга (10 удаа) , Ж.Ванчинсүрэн (10 удаа) , О.Дарьхийхүү (10 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн М.Урсгал нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2020 онд 1 удаа тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.