С.Энхсайхан

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

С.Энхсайхан нь 1414 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1414 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 11901 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 11 аялалд оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 6 удаа аялсан.

С.Энхсайхан нь Ж.Октябрь (6 удаа) , Г.Ганбаяр (6 удаа) , Д.Мөнхнаст (6 удаа) , Э.Ожго (5 удаа) , У.Одбаяр (4 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (4 удаа) , А.Энхжин (4 удаа) , Б.Насанбат (3 удаа) , П.Золзаяа (3 удаа) , Д.Цолмон (3 удаа) , Н.Төгөлдөр (3 удаа) , Б.Батжаргал (3 удаа) , С.Бадрал (3 удаа) , М.Урсгал (3 удаа) , Ч.Азжаргал (3 удаа) , Г.Гүндалай (3 удаа) , Б.Батбаатар (3 удаа) , Б.Бадрах (2 удаа) , Т.Баярсайхан (2 удаа) , Ц.Наранхүү (2 удаа) , Г.Бат-Оргил (2 удаа) , А.Эрдэнэдулам (2 удаа) , Г.Түвшинтөгс (2 удаа) , С.Энхбаатар (2 удаа) , Д.Ганбат (2 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.