Б.Насанбат

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Б.Насанбат нь 12036 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 12036 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 88809 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 74 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 7 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 1 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 21 удаа аялсан.

Б.Насанбат нь Э.Ожго (53 удаа) , Ж.Октябрь (41 удаа) , Г.Ганбаяр (36 удаа) , Д.Цолмон (35 удаа) , Н.Төгөлдөр (35 удаа) , Б.Батжаргал (32 удаа) , П.Золзаяа (31 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (29 удаа) , С.Бадрал (29 удаа) , Ц.Наранхүү (27 удаа) , Д.Мөнхнаст (27 удаа) , Д.Баасансүрэн (25 удаа) , У.Одбаяр (24 удаа) , Т.Баярсайхан (24 удаа) , Г.Бат-Оргил (22 удаа) , М.Урсгал (21 удаа) , С.Гарьд (21 удаа) , Б.Бадрах (20 удаа) , Д.Сонинбаяр (20 удаа) , Г.Түвшинтөгс (19 удаа) , Г.Махгал (18 удаа) , А.Батхуяг (18 удаа) , Б.Баттөмөр (17 удаа) , Д.Ганбат (16 удаа) , П.Батмөнх (15 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.