Б.Насанбат

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Б.Насанбат нь 12351 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 12351 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 77 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 7 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 1 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 21 удаа аялсан.

Б.Насанбат нь Э.Ожго (55 удаа) , Ж.Октябрь (43 удаа) , Д.Цолмон (37 удаа) , Н.Төгөлдөр (36 удаа) , Г.Ганбаяр (36 удаа) , П.Золзаяа (32 удаа) , Б.Батжаргал (32 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (29 удаа) , С.Бадрал (29 удаа) , Ц.Наранхүү (28 удаа) , Д.Мөнхнаст (28 удаа) , Д.Баасансүрэн (27 удаа) , У.Одбаяр (25 удаа) , Т.Баярсайхан (24 удаа) , Б.Бадрах (22 удаа) , Г.Бат-Оргил (22 удаа) , Г.Махгал (21 удаа) , М.Урсгал (21 удаа) , С.Гарьд (21 удаа) , Б.Баттөмөр (20 удаа) , Д.Сонинбаяр (20 удаа) , Г.Түвшинтөгс (19 удаа) , Д.Ганбат (18 удаа) , А.Батхуяг (18 удаа) , Б.Жавхлантөгс (17 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.