О.Дарьхийхүү

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

О.Дарьхийхүү нь 2956 км аяллын зам туулан "Өрнөд дорнод ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 2956 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 19146 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 25 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Хоногоор аялагч

Оролцсон аяллын 20.00 хувь нь нэг болон олон хоногийнх байна.

Хамгийн идэвхтэй үе

2020 онд хамгийн олон буюу 10 удаа аялсан.

О.Дарьхийхүү нь Э.Ожго (21 удаа) , Г.Ганбаяр (18 удаа) , Н.Төгөлдөр (13 удаа) , Б.Батжаргал (13 удаа) , Д.Мөнхнаст (13 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (12 удаа) , Ц.Наранхүү (12 удаа) , Б.Насанбат (11 удаа) , П.Золзаяа (11 удаа) , Ж.Октябрь (11 удаа) , Д.Цолмон (10 удаа) , Б.Бадрах (10 удаа) , М.Урсгал (10 удаа) , У.Одбаяр (9 удаа) , Ч.Азжаргал (9 удаа) , Н.Даваасамбуу (9 удаа) , О.Тэмүүлэн (9 удаа) , Д.Баасансүрэн (8 удаа) , С.Бадрал (8 удаа) , П.Батмөнх (8 удаа) , Г.Бат-Оргил (8 удаа) , Д.Ганбат (8 удаа) , Г.Түвшинтөгс (7 удаа) , Д.Сонинбаяр (7 удаа) , А.Батхуяг (7 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.