Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн аялал

Өдрийн аялал #167 - ХАРГАНА, ТОЛГОЙТ

Веб хуудасны каноник хаяг
https://www.ubmbc.com/biking/337
Аяллын төрөл
Өдрийн аялал
Багийн хуваарилалт
Нэг баг
Туулах замын урт
103 км
Өндөр авалт
1278 м
Бүртгэл
6 сарын 15, 8:30 хүртэл
Эхлэх цаг
2024 оны 6 сарын 15 Бямба гараг, 9:00 Улаанбаатарын цагаар
Цуглах цэг
Жигжид зуслангийн уулзвар
Цуглах цэгийн солбицол
48.049722, 106.900556
48°2'59"N, 106°54'2"E

Хэрхэн оролцох вэ?

Төлбөр хураамж авдаг уу?
Үгүй.
Насны хязгаар байдаг уу?
18 нас хүрсэн байх ёстой.
Өөр нэмэлт шаардлага тавьдаг уу?
"Клубийн дүрэм"-тэй уншиж танилцана уу.
Хувийн хэрэг нээх

Нэн тэргүүнд хувийн хэрэг нээх хэрэгтэй. Хэрэв уг веб сайт дээр хувийн хэрэг нээсэн бол удаах алхамд шууд шилжинэ.

Аялалд бүртгүүлэх

Энэхүү веб хуудас дээрх Бүртгэл гэсэн нэртэй хэсэг дэх Бүртгүүлэх товчлуур дарж бүртгүүлнэ. Хэрэв та веб сайтад нэвтэрч орсон бол шууд бүртгүүлж болно. Харин нэвтэрч ороогүй бол эхлээд нэвтрэх шаардлагатай.

Цуглах цэгт хоцролгүй очих, ирц болон оролцоогоо мэдүүлэх

Бүртгүүлсэн аяллынхаа цуглах цэгт, эхлэх цагаас өмнө очиж админд хүрэлцэн ирсэнээ мэдүүлнэ. Мөн тарах цэгт өөрийн оролцоогоо админд мэдүүлнэ. Админ үүний дагуу ирц болон оролцоог веб сайт дахь таны хувийн хэрэгт бичиж тэмдэглэнэ.

Аяллын талаарх нэмэлт мэдээлэл

Хоногийн аяллын багтай хамт Харгана давж уруудан Үдлэг суурингаас салж, Ногоонтолгой суурин хүрч Ар Гүнтийн ам руу өгсөж, Толгойтын даваагаар даван УБ хотод ирж аялал дуусна.

Бүртгүүлсэн гишүүд
13

 • бахархлын тэмдэг
 • туулсан замын урт
 • өндөр авалтын хэмжээ
 • оролцсон аяллын тоо
 • оролцсон хоногийн аяллын тоо
 • оролцсон олон хоногийн аяллын тоо
 • УБ 240/24 аяллыг амжилттай дуусгасан тоо
 • Долоон давааны сорилго давсан тоо
Б.Пүрэвсүрэн Б.Энх-Ундрах Э.Энх-Эрдэнэ А.Оргил Б.Алтантулга Б.Батбуян Д.Бямбасүрэн Т.Энхтөр У.Хосбаяр Б.Элбэгзаяа Б.Бадрах Г.Махгал Ж.Октябрь
Б.Пүрэвсүрэн
 • 1259 км дутуу
 • 0 км
 • 0 м
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Б.Энх-Ундрах
 • 1191 км дутуу
 • 68 км
 • 662 м
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Э.Энх-Эрдэнэ
 • 998 км дутуу
 • 261 км
 • 2676 м
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
А.Оргил
 • 771 км дутуу
 • 488 км
 • 5749 м
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Б.Алтантулга
 • 656 км дутуу
 • 603 км
 • 7027 м
 • 6
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
Б.Батбуян
 • 336 км дутуу
 • 923 км
 • 8152 м
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Д.Бямбасүрэн
 • 228 км дутуу
 • 1031 км
 • 9404 м
 • 12
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Т.Энхтөр
 • 112 км дутуу
 • 1147 км
 • 12040 м
 • 14
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
У.Хосбаяр
 • 2594 км
 • 22354 м
 • 26
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
Б.Элбэгзаяа
 • 3011 км
 • 25619 м
 • 27
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
Б.Бадрах
 • 8304 км
 • 75969 м
 • 84
 • 2
 • 0
 • 2
 • 1
Г.Махгал
 • 10150 км
 • 94267 м
 • 104
 • 7
 • 0
 • 2
 • 3
Ж.Октябрь
 • 10363 км
 • 102571 м
 • 116
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0