Улаанбаатар уулын дугуйн клуб

Унадаг дугуйн аялал

ТӨРХУРАХЫН АМ, ЦЭЦЭЭ ГҮН БУЮУ НАМРЫН ХАЛУУРАЛ
Өдрийн аялал #89
2019 оны 10 сарын 5 Бямба
Скай Ресорт- Туул зөрлөг- Хонхор- Төрхурахын ам- Цэцээ гүн- Төрхурахын ам- Хонхор- Скай Ресорт
Нэг баг болж аялна
88 км
1108 м