Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн аяллын маршрут

Скай ресорт - Баянзүрхийн товчоо - Хүрэлтогоот - Их тэнгэрийн ам

Холбоотой аялал
1 аялал
Аялах байдал
Өдөр
Туулах замын урт
38 км
Өндөр авалт
480 м
Цуглах цэг
Скай Ресортын хашааны хойд хаалга
Цуглах цэгийн солбицол
 47.887611, 107.048889 — 47°53'15.4"N, 107°2'56"E