Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн аяллын маршрут

Сүхбаатар хот- Ээж мод- Сүхбаатар хот- Сайханы хөтөл- Сүхбаатар хот

Аялсан тоо
1 удаа
Аялах байдал
Хоног
Туулах замын урт
44 км
Өндөр авалт
347 м
Цуглах цэг
Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар хот
Цуглах цэгийн солбицол
 50.236139, 106.199611 — 50°14'10.1"N, 106°11'58.6"E