Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн аяллын маршрут

Зургаан буудал- Жигжид- Майхан толгой- даваа- Хуурай Мухар- Жигжид- УБ

Холбоотой аялал
1 аялал
Аялах байдал
Өдөр
Туулах замын урт
50 км
Өндөр авалт
476 м
Цуглах цэг
Зургаан буудал Оргил худалдааны төв
Цуглах цэгийн солбицол
 47.962472, 106.917472 — 47°57'44.9"N, 106°55'2.9"E