Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн аяллын маршрут

Тахилтын даваа - Шижирийн даваа - Найрамдал хойд даваа - Зүүн ацын даваа - Хадлангийн даваа - Дугуйчдын даваа - Толгойтын даваа

Аялсан тоо
1 удаа
Аялах байдал
Өдөр
Туулах замын урт
121 км
Өндөр авалт
2204 м
Цуглах цэг
Тахилтын автобусны эцсийн буудал
Цуглах цэгийн солбицол
 47.936028, 106.682833 — 47°56'9.7"N, 106°40'58.2"E