Улаанбаатар уулын дугуйн аялал групп

Унадаг дугуйн аялал

ХОНИН НУГА БУЮУ ЕРӨӨ ГОЛЫН ЭХ
Олон хоногийн аялал #12
2022 оны 7 сарын 13 Лхагва
Үнэгт өртөө- Уртын даваа- Ялбаг гол- Хатангийн даваа- Хонин нуга- Ерөө гол- Хатангийн даваа- Уртын даваа- Саалинч гол- Зүүнхараа хот
Нэг баг болж аялна
161 км
1841 м