—     —

Нэвтрэх

Хувийн хэрэг нээхдээ ашигласан имэйл хаягаа оруулна. Хэрэв та өөртөө хувийн хэрэг нээгээгүй бол хувийн хэрэг нээх шаардлагатай. Харин хувийн хэрэг нээсэн боловч хэрхэн нэвтрэхээ ойлгохгүй байвал тусламж гэсэн хуудсыг үзнэ үү.
Хувийн хэрэг нээхдээ өгсөн нууц үгээ оруулна. Хэрэв та урьд өмнө өгсөн нууц үгээ санахгүй байвал нууц үгээ шинэчлэх боломжтой.
Үүнийг идэвхжүүлсэнээр имэйл болон нууц үгээ байн байн оруулах шаардлагагүй болох ба зөвхөн өөрийнхөө хувийн компьютер болон гар утас дээрээ идэвхжүүлэхийг зөвлөж байна.