Улаанбаатар уулын дугуйн клуб

Жилийн статистик – 2023

Аяллын тоо болон замын урт зэргийг клуб анх байгуулагдсан цагаас эхлэн нэгтгэн дүгнэсэн зарим статистикийг илэрхийлсэн диаграммуудыг нүүр хуудас дээр харин бахархлын тэмдэгтэй гишүүдийн нэрсийн жагсаалтыг Цагаан цомог хуудас дээр нийтэлсэн.
Гишүүдийн нэр бүхий жагсаалтууд дахь хувийн мэдээллээ нууцалсан гишүүдийн нэрсийг далдална.

КМ, 7 даваа, аялал, өндөр авалт

2023 онд аялалд оролцсон 65 гишүүн тус бүрийн зэрэг статистикуудын утгыг дор хүснэгтлэв.
Мөн ёс суртахуун болон хувийн нууц зэрэг үндэслэлээр зарим гишүүдийн нэрийг далдлав.
2023 онд зохиосон аяллуудаар бахархлын тэмдэггүй гишүүд хамгийн ихдээ 3577 км, бахархлын тэмдэгтэй гишүүд хамгийн ихдээ 3993* км зам туулах боломжтой байжээ.
* Аяллын үргэлжилсэн хугацаанаас шалтгаалж тус тоон утгад бодитоор хүрэх боломж гараагүй байж болно.
Нэр
1 Т.Ган-Очир 3475 32 31126
2 Б.Жавхлантөгс 3367 30 29827
3 С.Мөнхбат 3349 30 28638
4 Б.Сүхбат 2727 25 22873
5 Б.Баттөмөр 2509 24 23713
6 О.Адъяасүрэн 2371 21 20453
7 Б.Бадрах 2334 24 22649
8 А.Отгонбаяр 2039 14 18559
9 П.Батмөнх 1950 21 19249
10 Б.Элбэгзаяа 1801 13 15284
11 1735 12 16304
12 1656 17 15102
13 1357 14 12714
14 1237 12 13167
15 1088 10 11675
16 1017 11 8608
17 992 9 7613
18 984 8 8975
19 976 10 8788
20 974 9 10107
21 800 9 7445
22 784 9 6454
23 689 6 8050
24 685 8 6679
25 635 5 7484
26 589 8 4560
27 509 6 3773
28 487 5 6216
29 459 5 5196
30 355 4 3014
31 339 4 2853
32 326 4 3577
33 286 3 2224
34 260 2 2354
35 244 3 2536
36 210 3 2325
37 166 2 1103
38 164 2 1452
39 161 2 1430
40 149 1 1505
41 143 3 1200
42 143 2 976
43 124 2 1293
44 107 1 922
45 107 1 922
46 103 1 841
47 102 1 732
48 102 1 732
49 100 1 961
50 96 2 600
51 96 1 1371
52 96 1 1371
53 96 1 1371
54 92 2 1053
55 76 1 489
56 76 1 489
57 73 1 818
58 73 1 818
59 67 1 487
60 64 1 371
61 64 1 371
62 64 1 371
63 57 1 424
64 46 1 494
65 43 1 501