Улаанбаатар уулын дугуйн аялал групп

Жилийн статистик – 2023

Аяллын тоо болон замын урт зэргийг клуб анх байгуулагдсан цагаас эхлэн нэгтгэн дүгнэсэн зарим статистикийг илэрхийлсэн диаграммуудыг нүүр хуудас дээр харин бахархлын тэмдэгтэй гишүүдийн нэрсийн жагсаалтыг Цагаан цомог хуудас дээр нийтэлсэн.
Гишүүдийн нэр бүхий жагсаалтууд дахь хувийн мэдээллээ нууцалсан гишүүдийн нэрсийг далдална.

КМ, 7 даваа, аялал, өндөр авалт

2023 онд аялалд оролцсон 65 гишүүн тус бүрийн зэрэг статистикуудын утгыг дор хүснэгтлэв.
Мөн ёс суртахуун болон хувийн нууц зэрэг үндэслэлээр зарим гишүүдийн нэрийг далдлав.
2023 онд зохиосон аяллуудаар бахархлын тэмдэггүй гишүүд хамгийн ихдээ 3449 км, бахархлын тэмдэгтэй гишүүд хамгийн ихдээ 3865* км зам туулах боломжтой байжээ.
* Аяллын үргэлжилсэн хугацаанаас шалтгаалж тус тоон утгад бодитоор хүрэх боломж гараагүй байж болно.
Нэр
1 Т.Ган-Очир 3347 31 29937
2 Б.Жавхлантөгс 3239 29 28638
3 С.Мөнхбат 3221 29 27449
4 Б.Сүхбат 2727 25 22873
5 Б.Баттөмөр 2381 23 22524
6 О.Адъяасүрэн 2243 20 19264
7 Б.Бадрах 2206 23 21460
8 А.Отгонбаяр 2039 14 18559
9 П.Батмөнх 1822 20 18060
10 Н.Даваасүрэн 1735 12 16304
11 1673 12 14095
12 1656 17 15102
13 1237 12 13167
14 1216 13 11406
15 1017 11 8608
16 992 9 7613
17 984 8 8975
18 976 10 8788
19 960 9 10486
20 936 8 9751
21 800 9 7445
22 784 9 6454
23 589 8 4560
24 561 5 6861
25 557 7 5490
26 509 6 3773
27 507 4 6295
28 487 5 6216
29 355 4 3014
30 339 4 2853
31 331 4 4007
32 326 4 3577
33 286 3 2224
34 260 2 2354
35 244 3 2536
36 210 3 2325
37 166 2 1103
38 164 2 1452
39 161 2 1430
40 149 1 1505
41 143 3 1200
42 143 2 976
43 124 2 1293
44 107 1 922
45 107 1 922
46 103 1 841
47 102 1 732
48 102 1 732
49 100 1 961
50 96 2 600
51 96 1 1371
52 96 1 1371
53 96 1 1371
54 92 2 1053
55 76 1 489
56 76 1 489
57 73 1 818
58 73 1 818
59 67 1 487
60 64 1 371
61 64 1 371
62 64 1 371
63 57 1 424
64 46 1 494
65 43 1 501