Улаанбаатар уулын дугуйн клуб

Жилийн статистик – 2024

Аяллын тоо болон замын урт зэргийг клуб анх байгуулагдсан цагаас эхлэн нэгтгэн дүгнэсэн зарим статистикийг илэрхийлсэн диаграммуудыг нүүр хуудас дээр харин бахархлын тэмдэгтэй гишүүдийн нэрсийн жагсаалтыг Цагаан цомог хуудас дээр нийтэлсэн.
Гишүүдийн нэр бүхий жагсаалтууд дахь хувийн мэдээллээ нууцалсан гишүүдийн нэрсийг далдална.

КМ, 7 даваа, аялал, өндөр авалт

2024 онд аялалд оролцсон 83 гишүүн тус бүрийн зэрэг статистикуудын утгыг дор хүснэгтлэв.
Мөн ёс суртахуун болон хувийн нууц зэрэг үндэслэлээр зарим гишүүдийн нэрийг далдлав.
2024 онд зохиосон аяллуудаар бахархлын тэмдэггүй гишүүд хамгийн ихдээ 1006 км, бахархлын тэмдэгтэй гишүүд хамгийн ихдээ 1064* км зам туулах боломжтой байжээ.
* Аяллын давхацлаас шалтгаалж тус тоон утгад бодитоор хүрэх боломж гараагүй байж болно.
Нэр
1 Т.Ган-Очир 1079 12 9157
2 1051 11 9199
3 П.Батмөнх 1019 11 8774
4 Б.Сүхбат 992 11 8517
5 Г.Ёндонжамц 957 10 8577
6 С.Отгонбаатар 942 10 8306
7 Ж.Октябрь 907 10 7788
8 Б.Баттөмөр 905 11 7973
9 П.Золзаяа 859 10 7526
10 Б.Элбэгзаяа 852 9 7222
11 801 9 6927
12 755 8 6259
13 754 8 6850
14 733 8 6428
15 728 8 6390
16 713 8 5407
17 666 7 6298
18 624 7 4945
19 586 7 5421
20 536 6 4662
21 488 5 4005
22 482 6 4493
23 461 5 4531
24 461 5 4531
25 457 5 3502
26 396 5 3548
27 364 4 3387
28 359 4 2628
29 342 4 2644
30 328 4 2400
31 326 3 2828
32 316 4 2617
33 284 3 2456
34 282 3 2710
35 276 3 2098
36 276 3 2098
37 257 3 2139
38 247 3 2482
39 222 3 2332
40 206 2 1689
41 204 2 1574
42 182 2 1603
43 181 2 1962
44 176 2 1524
45 171 2 1487
46 169 2 1298
47 169 2 1298
48 154 2 1670
49 150 2 1734
50 148 2 1593
51 140 2 1260
52 140 2 1260
53 132 1 976
54 132 1 976
55 132 1 976
56 126 2 744
57 107 1 800
58 107 1 800
59 107 1 800
60 99 1 889
61 83 1 530
62 82 1 1072
63 80 1 931
64 72 1 598
65 72 1 598
66 72 1 598
67 70 1 408
68 70 1 408
69 70 1 408
70 70 1 408
71 70 1 408
72 70 1 408
73 70 1 408
74 70 1 408
75 70 1 408
76 70 1 408
77 70 1 408
78 68 1 662
79 68 1 662
80 68 1 662
81 68 1 662
82 68 1 662
83 20 1 198