Улаанбаатар уулын дугуйн клуб

Унадаг дугуйн аялал

Хонин нуга буюу Ерөө голын эх

Олон хоногийн аялал #12
2022 оны 7 сарын 13 Лхагва
Үнэгт өртөө - Уртын даваа - Ялбаг гол - Хатангийн даваа - Хонин нуга - Ерөө гол - Хатангийн даваа - Уртын даваа - Саалинч гол - Зүүнхараа хот
3 оролцогч
Нэг баг
161 км
1841 м