Улаанбаатар уулын дугуйн клуб

Унадаг дугуйн аялал

Төвхөн хийд - Улаан цутгалан - Хүйсийн найман нуур

Олон хоногийн аялал #11
2022 оны 7 сарын 3 Ням
Бат-Өлзий сум - Төвхөн хийд - Улаан цутгалан - Хүйсийн найман нуур - Уянга сум - Арвайхээр хот
4 оролцогч
Нэг баг
232 км
3418 м