Улаанбаатар уулын дугуйн аялал групп

Долоон давааны сорилго

Улаанбаатар уулын дугуйн аялал группээс зохион явуулдаг энэхүү жийлт нь заасан маршрутын дагуух долоон даваа бүхий замыг тогтоосон хугацаанд багтаан уулын унадаг дугуйгаар туулж дуусгана гэсэн нөхцөлтэй сорилго юм.
ДУГУЙЧНЫ ДОЛООН ДАВАА V
Өдрийн аялал #131
2022 оны 6 сарын 18 Бямба
Тахилтын ам- Тахилтын даваа- Шижирийн даваа- Найрамдал хойд даваа- Зүүн Ацын даваа- Хадлангийн даваа- Гүнтийн даваа- Толгойтын даваа- УБ
Ганцаарчилж аялна
130 км
2245 м